Testament

Testament

  • dane osoby powoływanej do spadku,
  • w przypadku zapisu windykacyjnego w testamencie – informacje o prawie majątkowym objętym przedmiotem zapisu z powołaniem odpowiednich dokumentów

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów. Testament sporządzany jest przez testatora osobiście, bez udziału osób trzecich.

[printicon]